Razer Base Station V2 Chroma

Razer


Regular price $109.00
Tax included.
Razer Base Station V2 Chroma
Razer Base Station V2 Chroma
Razer Base Station V2 Chroma
Razer Base Station V2 Chroma
Razer Base Station V2 Chroma
  • 2 x USB 3.1 ports
  • 1 x 3.5mm combo port with built-in DAC
  • Razer Chroma™ RGB

Related Products